Kurssit ja kokeet

Kurssit 2017

Kokeet 2017

Kokeeseen ilmoittautuessanne muistakaa seuraavat asiat:

Ilmoita koirasi tiedot aina kirjallisesti kokeen järjestäjälle

Varaa kokeeseen aina kaksi riittävät pätevyydet omaavaa tuomaria ( ovat käyneet koulutuksissa, ja jäsenyydet ovat kunnossa, Tuomarikortti sekä jäsenmaksulaput mukaan koepaikalle) Huom! Ryhmätuomarin tulee olla 18v, palkintotuomarin 15 v täyttänyt!

Kortillisilla palkintotuomareilla pätevyydet tulee kuntoon seuraavasti, osallistumalla perus- tai jatkokurssille tulee korttiin ”virtaa” uusille säännöille. Tällöin voi toimia syksyn kokeissa ryhmätuomarina, mikäli ikä (18 v) ja jäsenyys (SHHJ, SPJ, SLJ tai SKL) täyttyy. Mikäli tuomari ei ole ollut koulutuksessa uusille säännöille, hänet sijoitetaan ensimmäisessä kokeessa palkintotuomarin tehtävään ja palkintotuomarikorttiin tulee kuittaus kokeesta. Tämän jälkeen hän voi toimia ryhmätuomarina, mikäli em. vaatimukset ovat kunnossa.

Tarkista, että koirasi rokotukset ovat voimassa ja koira on tunnistusmerkitty. Muista myös, että mm. valintakokeisiin ja otteluihin valittujen koirien tulee olla palkittu näyttelyssä vähintään laatumaininnalla "hyvä" koiran täytettyä 15 kk.

Mikäli kokeen järjestäjä vaatii myös maaston ilmoittamisen, osallistujan on varattava maasto, jonka on oltava kelvollinen koemaastoksi. Muista myös asiaan perehtynyt maasto-opas.

Em. asiat tulee ilmoittaa kokeen järjestäjälle ilmoittautumispäivämäärään mennessä. ( jälki-ilmoittautuminen on sääntöjen mukaan mahdollista, mutta järjestäjällä on oikeus periä kaksinkertaista osallistumismaksua)

Osallistuminen voidaan evätä kokeen järjestäjän toimesta mikäli em. velvoitteet ovat jääneet täyttämättä.

Kun em. asiat on hoidettu sääntöjen mukaisesti niin kokeen järjestäjät voivat suoriutua kokeen järjestelyistä mahdollisimman hyvin sekä kokeeseen osallistuvilla on hyvä olla!

Ilmoittautuminen kokeeseen (pdf)

Kurssit 2017

HIRV-, HIRV-J – ja KARH –palkintotuomarikurssit

Hirvenhaukkukokeiden palkintotuomarikurssi:

Palkintotuomarikurssi (perus ja jatko) HIRV, KARH

22.7.2017 Laitila (Kaikun maja, Myllykoskentie 112).Järj. Lounais-Suomen Pystykorvayhdistys. Ilm. 19.7 menn. Jari Oja, puh. 0400 434 930, jarioja2@gmail.com. Kurssin johtaja Jari Oja. Osanottomaksu 15,00€, Tilille FI77 5211 0320 0811 30 OKOYFIHHViite 10003. Kurssi ilmainen järjestävän yhdistyksen jäsenille.

5.8.2017 Koski tl (Kosken metsästyseuran maja, Ruonantie 176).Järj. Lounais-Suomen Pystykorvayhdistys. Ilm. 2.8 menn. Hannu Nurmi, puh. 044 071 6744, hnunrm@gmail.com. Kurssin johtaja Hannu Nurmi. Osanottomaksu 15,00€, Tilille FI77 5211 0320 0811 30 OKOYFIHHViite 10003. Kurssi ilmainen järjestävän yhdistyksen jäsenille.Takaisin ylös


Hirvenhaukkukokeiden palkintotuomareiden jatkokoulutus:

Takaisin ylös


Hirvikoirien jäljestämiskokeiden palkintotuomarikurssi:

Takaisin ylös


Hirvikoirien jäljestämiskokeiden palkintotuomareiden jatkokoulutus:

Takaisin ylös


Karhunhaukkutaipumuskokeiden palkintotuomarikurssi:


Takaisin ylösKarhunhaukkutaipumuskokeiden palkintotuomareiden jatkokoulutus:


Takaisin ylös


Linnunhaukkukokeiden palkintotuomarikurssi

Linnunhaukkukokeiden palkintotuomarikurssi:Linnunhaukkukokeiden palkintotuomareiden jatkokoulutus:

Takaisin ylös


YLITUOMAREIDEN KOULUTUS

Takaisin ylös


Koetoimitsijakurssi osa 2, HIRV


Takaisin ylös


Koetoimitsijakurssi osa 2, LINT


Ei anottuja kursseja

Takaisin ylösKokeet 2017Hirvenhaukkukokeet

Koepöytäkirjat lähetetään osoitteella: Marja Ilvonen, Rasinkankaantie 91, 43220 Mahlu.

Hirvenhaukkukokeet (HIRV) Kennelliiton tapahtumakalenterissa

PITKÄ-Hirvenhaukkukoe

20.8-31.12.2017 Varsinais-Suomen Kennelpiirin alue
Yleinen, järj. Lounais-Suomen Pystykorvayhdistys ry.
Ylituomarit Jari Oja, Anssi Merinen, Atso Tähtinen, Jorma Launiainen, Timo Roto, Hannu Nurmi, Marko Soini, Hannu Tuomaala, Antti Viilola, Riku Rousku. Ilm. ylituomarille viimeistään koepäivää edeltävänä iltana Jari Oja p. 0400-434930, Atso Tähtinen p 0400-976710, Jorma Launiainen p. 0400-900253, Timo Roto p. 0400-450381, Hannu Nurmi p. 0440-716744, Anssi Merinen 050-3722689, Marko Soini p. 040-7611111, Hannu Tuomaala p.  0400-015435, Antti Viilola p. 040-5579477, Riku Rousku p.  0500-823593. Maksu 15 € tilille FI77 5211 0320 0811 30 (maksuviite 10003).


Takaisin ylösKarhunhaukkutaipumuskokeet

Koepöytäkirjat lähetetään osoitteella: Marja Ilvonen, Rasinkankaantie 91, 43220 Mahlu.

Karhunhaukkutaipumuskokeet (KARH) Kennelliiton tapahtumakalenterissa

20.8.-31.10.2017 Varsinais-Suomen Kennelpiirin alue
Yleinen, järj. Lounais-Suomen Pystykorvayhdistys ry. Ilm. ylituomarille ennen kokeen suorittamista Jari Oja p. 0400-434930, Hannu Nurmi p. 0440-716744, Jorma Launiainen p. 0400-900253. Maksu 15 € tilille FI77 5211 0320 0811 30 (maksuviite 10003).

Lupa koirien koulutamiseen ja metsästyskokeiden järjestämiseen karhulle Lounais-Suomen Pystykorvayhdistys ry toiminta-alueelle 20.8.2016-31.10.2016. Oikeus tämän poikkeusluvan käyttöön saadaan, kun ennen karhunhaukkutaipumuskokeen tai -koulutuksen aloittamista otetaan yhteyttä päätöksessä mainittuun luvan vastuuhenkilöön Jari Oja, Hannu Nurmi tai Jorma Launiainen.

Kopio luvasta pitää olla mukana kouluttaessa ja koetta suorittaessa (pdf)

Takaisin ylös
Linnunhaukkukokeet

Koepöytäkirjat lähetetään osoitteella: Varsinais-Suomen Kennelpiiri ry, PL 686, 20701 Turku

Linnunhaukkukokeet (LINT) Kennelliiton tapahtumakalenterissaTakaisin ylös


Hirvikoirien jäljestämiskokeet

Koepöytäkirjat lähetetään osoitteella: Marja Ilvonen, Rasinkankaantie 91, 43220 Mahlu.

Hirvikoirien jäljestämiskokeet (HIRV-J) Kennelliiton tapahtumakalenterissa

Varsinais-Suomen Kennelpiirin alue
20.8- 31.12.2017 HIRV-J Yleinen, järj. Lounais-Suomen Pystykorvayhdistys ry. Ylituomari Jari Oja (Hannu Nurmi, Jorma Launiainen). Ilm. ylituomarille viimeistään koetta edeltävänä iltana Jari Oja p. 0400 434930, Hannu Nurmi p. 0440716744, Jorma Launiainen p. 0400 900253. Maksu jäsenet 15 €, muut 40 € tilille FI77 5211 0320 0811 30 (maksuviite 10003).Takaisin ylös

Korjaukset ja lisäykset näihin tietoihin osoitteeseen parkki.paikka (at) mbnet.fi