Hyvä pystykorvaväki,


Kesä on jo edennyt pitkälle ja syksy sekä koe- ja metsästyskausi on edessä nopeammin kuin uskommekaan. Yhdistyksen järjestämät ensimmäiset palkintotuomarikurssit on pidetty. Heinäkuun lopulla on vielä kursseja niin harjoittelijaksi aikoville kuin myös vanhemmillekin tuomareille.

Tuleva syksy näyttää kokeiden puolesta varsin vilkkaalta. Kokeet on jo listattu Varsinais-Suomen Kennelpiirin internet –sivuilla ja lisäksi ovat myös tämän jäsenkirjeen liitteenä (kopioitu V-S Kennelpiirin kotisivuilta). Lienee taas kerran paikallaan muistuttaa siitä, että koiranohjaajien ilmoittaessa maastoja ja tuomareita sekä maasto-oppaita kokeeseen on varmistuttava siitä, että maastossa on hirviä ja että opas on varustettu kartalla ja hänelle on alustavasti kerrottu mistä kokeessa on kyse. Näin taataan mahdollisimman hyvät lähtökohdat itse koesuoritukseen. Loppu onkin sitten kiinni koirasta, ohjaajasta, ryhmästä ja tuurista.

Syksyn koekausi lähestyy. Yhdistyksellämme on järjestelyvastuullaan kaksi arvo-ottelua eli Suomen Harmaahirvikoirajärjestö ry:n Mestaritar 2007 –ottelu sekä Suomen Pystykorvajärjestö ry:n Hirvenhaukut 2007 –ottelun etelän lohkon valintakoe. Molempien kokeiden järjestelyt ovat hyvällä mallilla. Molempien kokeiden keskuspaikkana on Piikkiö ja siellä Tuorlan majatalo.

Maaliskuussa 2008 on edessä vieläkin suurempi urakka, kun yhdistyksemme järjestää peräkkäisinä viikonloppuina Uudessakaupungissa ensin Suomen Harmaahirvikoirajärjestö ry:n vuosikokouksen ja päänäyttelyn ja seuraavana viikonloppuna vastaavan tapahtuman Suomen Pystykorvajärjestö ry:n osalta. Järjestelyt myös näiden osalta on laitettu liikkeelle. Järjestelyihin tullaan myöhemmin tarvitsemaan lisää aktiivisia jäseniä. Ilmoittakaa allekirjoittaneelle kiinnostuksestanne.

Yhdistyksen jäsenmaksutilanne on varsin hyvällä mallilla. Joitakin jäsenmaksuja on edelleen kuitenkin maksamatta. Tämän kirjeen liitteenä pankkisiirto ja muistutus niille, joilla syystä tai toisesta jäsenmaksu on edelleen maksamatta.

Tapaamme heinäkuun puolivälissä kesäpäivien merkeissä tällä kertaa Uudessakaupungissa. Osal-listukaa suurella joukolla mukaan. Luvassa on perinteisen yhdessäolon, kisailun, makkaranpaiston ja saunomisen lisäksi mm. riistapäällikkö Heikki Uotilan katsaus tulevaan metsästyskauteen.

Hyvää kesää!

Tero Hemmilä
Lounais-Suomen Pystykorvayhdistys ry:n kesäpäivät

Yhdistyksen kesäpäivät järjestetään tänä vuonna perjantaina 13.7.2007 Uudessakaupungissa Pilkington Automotive Finland Oy:n kesäpaikassa (osoite Otaniemi, Uusikaupunki) klo 18.00 alkaen. Kartta ja ajo-ohje on jäsenkirjeen liitteenä.

Kesäpäivien yhteydessä riistapäällikkö Heikki Uotila kertoo tulevasta metsästyskaudesta. Muutoin vaihdetaan kuulumisia saunomisen, kisailun ja makkaranpaiston merkeissä.Tervetuloa mukaan suurella joukolla!

Hallitus
Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksun maksaminen

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun 15 euroa alle mainitulle yhdistyksen pankkitilille.

Lounais-Suomen Pystykorvayhdistys ry
Tilinro 529500-547763


Tekstikenttään viesti: Jäsenmaksu 2006
Lisäksi tekstikenttään maksajan nimi ja osoitetiedot!Yhdistys kaipaa lisää aktiivisia harrastuksesta kiinnostuneita henkilöitä vastuutehtäviin

Yhdistys toimii edelleen ilman vakituista sihteeriä. Kaikki kiinnostuneet ottakaa yhteyttä puheenjoh-tajaan. Otamme myös muilta vastaan vinkkejä mahdollisista ehdokkaista. Luvassa on työtä, mutta takuuvarmasti mielenkiintoista sellaista, jos metsästyspystykorvatoiminta muutoin kiinnostaa.

Yhdistyksemme on mukana Top Dog Show –allianssissa, joka vastaa vuorovuosina pidettävien kahden merkittävän kansainvälisen kaikkien rotujen näyttelyn järjestelyistä eli Top Dog Show tam-mikuussa ja Elonäyttely heinä-elokuussa. Allianssi kaipaa aktiivisia ihmisiä näyttelyiden järjestely-toimikuntiin. Allianssilla on keskeinen merkitys yhdistyksemme taloudelle ja siksi on suotavaa, että myös meiltä löytyy asiasta kiinnostuneita jäseniä, jotka ovat valmiita käyttämään vapaa-aikaansa näyttelyjärjestelyihin järjestelytoimikunnissa. Ottakaa yhteyttä puheenjohtajaan, jos haluatte kerätä kokemuksia näyttelyjärjestelyistä ja osallistua järjestelytoimikuntiin ”konkarien” opastamina. Takuu-varma keino oppia kaikki näyttelyjärjestelyistä.Muistilista ilmoitettaessa koiraa kokeisiin

Kokeeseen ilmoittautuessanne muistakaa edelleen seuraavat asiat:
  • Ilmoita koirasi tiedot kirjallisesti kokeen järjestäjälle.
  • Varaa kokeeseen aina kaksi riittävän pätevyyden omaavaa tuomaria (Ovat käyneet koulutuk-sissa ja jäsenyydet ovat kunnossa. Tuomarikortti sekä jäsenmaksulaput mukaan koepaikalle. Huom! Ryhmätuomarin tulee olla 18 v ja palkintotuomarin 15 v täyttänyt.)
  • Tarkista, että koirasi rokotukset ovat voimassa ja näyttelyarvostelu kunnossa sitä edellytettä-essä.
  • Mikäli kokeen järjestäjä vaatii myös maaston ilmoittamisen, osallistujan on varattava maasto, jonka on oltava kelvollinen koemaastoksi. Muista myös asiaan perehtynyt maasto-opas.
  • Em. asiat tulee ilmoittaa kokeen järjestäjälle ilmoittautumispäivämäärään mennessä (jälki-jälki-ilmoittautuminen on sääntöjen mukaan mahdollista, mutta järjestäjällä on oikeus periä kaksin-kertainen osallistumismaksu).
  • Osallistuminen voidaan evätä kokeen järjestäjän toimesta mikäli em. velvoitteen ovat jääneet täyttämättä.
KUN EM. ASIAT ON HOIDETTU SÄÄNTÖJEN MUKAISESTI NIIN KOKEEN JÄRJESTÄJÄT VOIVAT SUORIUTUA KOKEEN JÄRJESTELYISTÄ MAHDOLLISIMMAN HYVIN SEKÄ KOKEESEEN OSALLISTUVILLA ON HYVÄ OLLA!