Tapahtumat

Kokeeseen ilmoittautuminen

Kokeeseen ilmoittautuessanne muistakaa seuraavat asiat:

Ilmoita koirasi tiedot aina kirjallisesti kokeen järjestäjälle

Varaa kokeeseen aina kaksi riittävät pätevyydet omaavaa tuomaria ( ovat käyneet koulutuksissa, ja jäsenyydet ovat kunnossa, Tuomarikortti sekä jäsenmaksulaput mukaan koepaikalle) Huom! Ryhmätuomarin tulee olla 18v, palkintotuomarin 15 v täyttänyt!

Kortillisilla palkintotuomareilla pätevyydet tulee kuntoon seuraavasti, osallistumalla perus- tai jatkokurssille tulee korttiin ”virtaa” uusille säännöille. Tällöin voi toimia syksyn kokeissa ryhmätuomarina, mikäli ikä (18 v) ja jäsenyys (SHHJ, SPJ, SLJ tai SKL) täyttyy. Mikäli tuomari ei ole ollut koulutuksessa uusille säännöille, hänet sijoitetaan ensimmäisessä kokeessa palkintotuomarin tehtävään ja palkintotuomarikorttiin tulee kuittaus kokeesta. Tämän jälkeen hän voi toimia ryhmätuomarina, mikäli em. vaatimukset ovat kunnossa.

Tarkista, että koirasi rokotukset ovat voimassa ja koira on tunnistusmerkitty. Muista myös, että mm. valintakokeisiin ja otteluihin valittujen koirien tulee olla palkittu näyttelyssä vähintään laatumaininnalla ”hyvä” koiran täytettyä 15 kk.

Mikäli kokeen järjestäjä vaatii myös maaston ilmoittamisen, osallistujan on varattava maasto, jonka on oltava kelvollinen koemaastoksi. Muista myös asiaan perehtynyt maasto-opas.

Em. asiat tulee ilmoittaa kokeen järjestäjälle ilmoittautumispäivämäärään mennessä. ( jälki-ilmoittautuminen on sääntöjen mukaan mahdollista, mutta järjestäjällä on oikeus periä kaksinkertaista osallistumismaksua)

Osallistuminen voidaan evätä kokeen järjestäjän toimesta mikäli em. velvoitteet ovat jääneet täyttämättä.

Kun em. asiat on hoidettu sääntöjen mukaisesti niin kokeen järjestäjät voivat suoriutua kokeen järjestelyistä mahdollisimman hyvin sekä kokeeseen osallistuvilla on hyvä olla!

Tämä lomake on koneella täytettävä, lataa omalle koneelle.
Ilmoittautuminen kokeeseen (pdf)